Je striebro v býčom alebo medveďom trende?

goldglobe

Z technického hľadiska rastúci trend je doposiaľ neporušený. Jedným z hlavných indikátorov smeru je pomer zlata k striebru. V súčasnosti sa pohybuje okolo 1:60. Ak by bolo striebro v medveďom trende, pomer by bol vyšší než 1:80.

Is Silver In A Bull Or Bear Market?

Článok: http://goldsilverworlds.com/investing/is-silver-in-a-bull-or-bear-market/


16.04.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison