Je zlato ešte bezpečným útočiskom?

silver

Kľúčové dôvody prečo vlastniť zlato sú stále nenarušené: politika FEDu; dopyt z Ázie; nákupy centrálnych bánk. Za týchto podmienok je obozretným ťahom mať PMs vo svojom portfóliu.

Is Gold Still a Safe Haven?

Článok: http://sprottgroup.com/thoughts/articles/is-gold-still-a-safe-haven/

17.10.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison