Kam smeruje zlato?

goldglobe

Frank Holmes uviedol, že zlato opúšťa USA smerom do Švajčiarska, kde je roztavené na menšiu gramáž a následne predávané do Číny. Len v tomto roku to bolo 200 ton. Ďalej v portfóliu odporúča držať 10%-né zastúpenie zlata: 5% v minciach a šperkoch, 5% v zlatých aktívách.

Where gold is going and how to play it: Frank Holmes

Článok: http://finance.yahoo.com/blogs/breakout/where-gold-is-going-and-how-to-play-it--frank-holmes-143708615.html


11.04.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison