Koľko zlata event. striebra by mal človek vlastniť

goldglobe

Neexistuje fixné percento koľko. Avšak jedno pravidlo stále platí: pokiaľ nemôžete spávať alebo máte stále obavy kvôli cene, tak máte príliš veľa. Normálne sa odporúča 10-25% investícií v PMs.

How Much Gold Should the Common Man Own?

Článok: www.safehaven.com/article/44654/how-much-gold-should-the-common-man-own


10.08.2017

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison