Manažéri fondov v súčasnosti nemajú radi komodity

Prieskum Merrill Lynch ukázal, že manažéri fondov v súčasnom období extrémne nenávidia komodity. Môže sa negatívne zmeniť ich pohľad na investovanie do komodít v budúcnosti?

Fund Managers Now Hate Commodities

Článok: http://pragcap.com/fund-managers-now-hate-commodities

20.06.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison