Medzinárodný monetárny systém v 2030

Správa vypracovaná SEF v spolupráci s Deloitte naznačuje tri možné scenáre medzinárodného monetárneho systému v roku 2030, ktorý by bol založený na troch menách: US dolár, euro a juan.

International monetary system in 2030: Three future scenarios

Článok: www.bi-me.com/main.php?id=58538&t=1&c=34&cg=4&mset=1011

16.07.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison