MEIP - technický pohľad

Do pozornosti dávame pohyb ceny akcií MEIP, obzvlášť 10.12., kedy bude prezentovať dáta výsledkov testov na pacientoch týkajúce sa Pracinostatu v kombinácii s Azacitidinom. Pozitívne správy môžu vyniesť cenu až k úrovni 4 dolárov.

Vždy DYODD.

silver

05.12.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison