NASDAQ - technický pohľad (10)

Pri pohľade na strednodobý horizont sa v prípade COMPQ vytvára formácia rising wedge, ktorá obvykle predznamenáva pokles. Nové maximá neboli potvrdené ani RSI. Pád môže byť strmý, ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Náš odhad je pokles na úroveň 2750 bodov resp. až na 200MA.

HAPPY EASTER a Vždy DYODD.

gold


31.03.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison