NASDAQ - technický pohľad (20)

silver

Pri pohľade na dlhodobý horizont je viditeľné, že COMPQ sa blíži k historickému maximu z roku 2000. Následne nasledoval veľký prepad. Vytvorí sa formácia "double top" s obdobným scenárom ako pred 14 rokmi?

Contemplate" Vždy DYODD.

gold


19.08.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison