Nasledujúca kríza bude drsná

blue

"Top Quant" z JP Morgan predpokladá, že nasledujúca fin. kríza bude najväčšia za posledných 50 rokov. Bleskový prepad trhov a sociálne nepokoje. Horizont je ťažko uviesť, avšak do polovice budúceho roku trhy by mali byť bezpečné.

JP Morgan’s top quant warns next crisis to have flash crashes and social unrest not seen in 50 years

Článok: www.investmentwatchblog.com/jp-morgans-top-quant-warns-next-crisis-to-have-flash-crashes-and-social-unrest-not-seen-in-50-years/


06.09.2018

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison