Nový pokles globálnej ekonomiky je na ceste

Skutočná globálna ekonomická kríza v podstate ešte len začína. Pracujúca trieda musí na ňu reagovať vypracovaním svojho nezávislého programu založeného na nekompromisnom boji zvrhnúť skrachovaných kapitalistov a priviesť banky a dôležité spoločnosti do rúk verejnosti a vytvoriť plánovanú svetovú socialistickú ekonomiku.

Financial Turbulence: New Downturn in the Global Economy

Článok: www.globalresearch.ca/financial-turbulence-new-downturn-in-the-global-economy/5309872

28.10.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison