O krok bližšie k potravinovej kríze

Svet sa pomaly blíži do štádia nezvládnuteľnej potravinovej krízy - nedostatok potravín, zvýšené ceny, rastúce nepokoje až politická nestabilita. Pokiaľ sa neprijmú nové populačné, energetické a vodné opatrenia, budúcnosť bude ťažšia, než si mnohí dokážu predstaviť. Bude každá krajina odkázaná sama na seba? (Slovensko je asi len 40% potravinovo sebestačné)!

The world is closer to a food crisis than most people realise

Článok: www.guardian.co.uk/environment/2012/jul/24/world-food-crisis-closer?intcmp=122

27.07.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison