O striebre s T. Butlerom

goldglobe

Pokiaľ by JPM netlačil cenu striebra pokiaľ ho akumulujú, v súčasnosti by mohla byť okolo $100/oz. Akonáhle JPM bude mať dostatok vo svojich zásobách, ponechá cene voĺný priebeh a zarobí na jej vzraste miliardy. Podľa Butlera sa cena bieleho kovu dostane nad $100/oz.

im Cook Interviews Ted Butler: JPM, Silver Investors & More

Článok: http://silverseek.com/commentary/jim-cook-interviews-ted-butler-jpm-silver-investors-more-17652


23.05.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison