Odpredajte zlato, nakúpte akcie

goldglobe

Portfóliový manažér Chad Morganlander zo Stifel's Washington Crossing Advisors odporúča odpredať zlato a peniaze investovať do akcií. Silnejšie euro a zlepšujúca sa US ekonomika spôsobia v horizonte jedného roka ďalší pokles ceny zlata o 5-10%.

Dump gold and buy this instead: Portfolio manager

Článok: http://finance.yahoo.com/blogs/talking-numbers/dump-gold-and-buy-this-instead--portfolio-manager-222354806.html


02.06.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison