Paládium - komodita s najlepším zhodnotením v 2017

goldglobe

55%-né zhodnotenie v minulom roku. Ťažba paládia bude podľa analytikov Morgan Stanley aj v tomto roku zaostávať za dopytom, preto sa cena tohto kovu môže udržiavať na vyšších úrovniach.

Palladium Panic-Bid To Record Highs As Shortage Fears Mount

Článok: www.zerohedge.com/news/2018-01-03/palladium-panic-bid-record-highs-shortage-fears-mount


04.01.2018

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison