Papierové vs fyzické striebro

goldglobe

Na základe dostupných dát WSS sa na svetových trhoch v minulom roku preobchodovalo 159,000 Moz (159 mld.) striebra. Tzn., že objem papierového striebra bol 180-krát vyšší než objem globálnej ťažby v 2016 (886mil. oz).

PAPER vs. PHYSICAL: The Amazing Amount Of Leverage In The Silver Market

Článok: http://silverseek.com/commentary/paper-vs-physical-amazing-amount-leverage-silver-market-16597


16.05.2017

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison