PEIX - technický pohľad (4)

Pacific Ethanol, Inc. dostal predĺženie o 180 dní pred odstránením z NASDAQ-u, nakoľko jeho cena nespĺňa min. hodnotu 1 dolár. Táto správa by mohla mať pozitívny vplyv na investorov, nakoľko je to akési znamenie, že burza spoločnosti ešte stále dôveruje. Technický pohľad ukazuje, že dosiahnutie úrovne dolára je možné, čo je zhodnotenie zo súčasnej ceny nad 200%.

Vždy DYODD.

silver

06.12.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison