Platina - výborná investícia?

goldglobe

Každoročne sa spotrebuje asi 250 ton platiny, avšak v priemere sa vyťaží menej ako 250 ton. S predpokládaným globálnym ekonomickým rastom a nepokojmi v Južnej Afrike (až 70% glob. ťažby pochádza z tejto krajiny), vyhliadky pre tento kov sú pespektívne.

Platinum: The Best Buy in the Metals Sector

Článok: www.wallstreetdaily.com/2015/04/21/metals-sector-platinum-buy/

23.04.2015

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison