Poklesne striebro na $14?

goldglobe

Striebro stojí pred najslabším mesiacom v roku. Pokiaľ by sa v júni udržala hranica okolo $18/oz, bolo by to dno. Pokiaľ sa prelomí, pokles o 20% je veľmi pravdepodobný. Následne $14/oz by bolo cenovým dnom a s najväčšou pravdepodobnosťou by v ďalšom období nastala (krátkodobá) explózia ceny.

Why the silver price looks like it could fall by 20%

Článok: http://moneyweek.com/silver-price-could-fall-by-20-percent/


05.06.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison