Potrava je novodobou ropou a pôda zlatom

Výraz potravinové nepokoje sa v budúcnosti stane súčasťou každodenného slovníka médií. Nepokoje v podstate budú odrážať globálnu ponuku potravín na trhu oproti dopytu. (pozn. viď naše staré motto "Kto bude vlastniť pôdu, bude mať zlato a kto bude vlastniť zlato, bude mať peniaze" sa pomaly ale iste napĺňa).

Food is the New Oil and Land the New Gold: Lester Brown

Článok: http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/food-oil-land-gold-lester-brown-113235261.html

09.10.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison