Pravdepodobnosť krachu na WS je 98%-ná

blue

Začiatkom roka bol vykonaný prieskum medzi "Wall Street Insiders", kde až 98% predpovedajú, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch dôjde na akciových trhoch k veľkému poklesu.

Wall Street: 98% Risk of Crash This Year

Článok: www.moneynews.com/MKTNewsIntl/wall-street-crash-market-strength/2014/04/29/id/568395/?Promo_Code=r6fojbcc


12.05.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison