Prečo bude striebro investíciou dekády

goldglobe

Striebro je jedinečnou investíciou. Nie len ako bezpečné útočisko pred finančnou krízou, ale aj širokým priemyselným využitím, ktoré postupne zvyšuje po ňom dopyt.

Why Silver Will be the Greatest Investment of the Decade

Článok: http://sprottmoneyblog.com/why-silver-will-be-the-greatest-investment-of-the-decade/#


09.07.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison