Pripoja sa USA k veľkej menovej manipulačnej hre?

blue

US prezident uviedol, že Európa a Čína hrajú veľkú manipulačnú hru so svojimi menami, aby boli schopné "súťažiť" s USA. Kladie otázky, či USA sa majú tomo prizerať alebo pridať sa k tejto "manipulačnej" hre?

Trump Says US Should Join "Great Currency Manipulation Game" By Devaluing Dollar

Článok: www.zerohedge.com/news/2019-07-03/trump-says-us-should-join-great-currency-manipulation-game-devaluing-dollar


04.07.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison