Rekordný import striebra do USA, avšak spotreba klesla

goldglobe

V roku 2016 klesla spotreba striebra v USA asi o 800mt, avšak import sa zvýšil o 400mt. Môžme špekulovať, že za zvýšeným importom stoja nákupy veľkých fin. inštitúcií. Tie spoliehajú asi na to, že po kolapse trhov nebude veľa vysoko kvalitných aktív, kde sa budú dať presunúť financie. Striebro môže v takomto prípade byť na ich vrchole.

Record U.S. Silver Imports As Consumption Declines… Where Did The Silver Go?

Článok: http://silverseek.com/commentary/record-us-silver-imports-consumption-declines%E2%80%A6-where-did-silver-go-16464


06.04.2017

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison