ROPA - technický pohľad (10)

Ropa v rozpätí $27 - $65 v 2009. Takáto je naša predpoveď.

Pri pohľade na mesačný graf je viditeľná silná podpora okolo úrovne $37 (viď. technický pohľad 9). Avšak podľa nás to nie je ešte absolútne dno, nakoľko ešte stále existuje potenciál pre ďalšie oslabovanie (ako z technického, tak aj z globálneho ekonomického a geopolitického hľadiska).

Niektorí analytici hovoria až o poklese na hranicu $17/bl, čo by nemuselo byť nereálne. My sme v tomto trochu konzervatívnejší a pokles počas prvej polovice roku 2009 predpokládame na úroveň $25-27. V prípade, ak by sa aj táto podpora prelomila, hodnota $17-$19 by sa asi napĺnila.

Na druhej strane koncom roka 2009 predpokládame, že trend bude opätovne rastúci a cena niekde okolo $55-$65 za barel.

ropa- mesačný graf

26.01.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison