Sentiment pre PMs sa podstatne zlepšil

goldglobe

Sentiment pre zlato sa dostal na uroven 70 (rozmedzie 0-100) a zatiaľ nemá tendenciu padnút späť pod 50. V medveďom trhu sa obvykle prepadne pod hranicu 50 a zostáva pod ňou. V striebre zatiaľ nie je bádať nadmerný optimizmus, avšak pri súčasnom tempe rastu ceny sa čoskoro môže dostaviť.

Gold and Silver Sentiment Improving Significantly

Článok: http://goldsilverworlds.com/investing/gold-and-silver-sentiment-improving-significantly/

25.02.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison