Sezónny výkon striebra

Nakoľko pohyb ceny striebra je celkom úzko spojený s pohybom ceny zlata, za určitých okolností v posledných dvoch mesiacoch môžeme očakávať jej slušné zhodnotenie. Navyše vzostup (ale aj pokles) ceny bieleho kovu je oproti zlatu rýchlejší. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že cena bieleho kovu je ovplyvňovaná dopytom z priemyslu a od investorov.

Silvers Seasonal Price Swing

Článok: www.marketoracle.co.uk/Article36847.html

05.10.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison