Skolabujú ceny hard komodít?

Do roku 2015 sa môžeme stať svedkami kolapsu cien hard komodít (priemyselné kovy). Dôvodom môže byť štrukturálny problém čínskej ekonomiky, kedy sa jeho dôsledkom krajina namiesto nákupu môže stať predajcom svojich zásob; viď. záver článku.

By 2015, Hard Commodity Prices Will Have Collapsed

Článok: http://www.businessinsider.com/by-2015-hard-commodity-prices-will-have-collapsed-2012-9

17.09.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison