SLV - technický pohľad (1)

Pri striebre (resp. SLV) platí takmer to isté, čo sme napísali pri GLD, až na jednu výnimku.

Stále je otvorená "Gap" pri úrovni $16, takže cena striebra by opätovne mala vystúpiť na danú úroveň, aby sa medzera vypĺnila. Horizont by sme mohli len hádať, preto radšej neuvádzame (prvotný vzostup a potom pokles event. vice versa??).

Predpokládaný pokles (ak nastane?!) by mal byť až na hranicu $9,50. Takže kupujúci by mohli mať ešte chvíľu trpezlivosť.

SLV

22.02.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison