Solárne panely pohlcujú stále viac striebra

Striebro sa využíva aj vo fotovoltaickej technológii na získavanie solárnej energie. Dopyt po tomto kove zo strany výrobcov solárnych panelov neustále vzrastá. Kým v roku 2005 bola spotreba okolo 5 mil. troyských uncí, v tomto roku sa odhaduje nad 60 mil.

Look Out Silver, Here Comes Solar Demand

Článok: www.caseyresearch.com/cdd/look-out-silver-here-comes-solar-demand

04.10.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison