Spotreba striebra v USA závislá na importe

goldglobe

Podľa dát USGS a GFMS je závislosť USA na importovanom striebre (ako percentuálny podiel celkovej spotreby) až 72%-ná, pri medi 36% a negatívna (48%) pri zlate. Tzn., že napr. v roku 2015 z celkovej spotreby 260mil. oz bolo 198mil. oz importovaného striebra.

Critically High U.S. Silver Supply Reliance In Jeopardy When Paper Markets Crack

Článok: www.silverseek.com/commentary/critically-high-us-silver-supply-reliance-jeopardy-when-paper-markets-crack-16298


02.02.2017

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison