Strednodobé vyhliadky pre urán pozitívne

Aj keď posledné mesiace výkon uránových aktív nebol oslňujúci, strednodobé vyhliadky zostávajú nádejné, informuje Resource Capital Research. 489 plánovaných event. navrhnutých reaktorov vo svete by mal byť dostatok na zvýšený dopyt po tomto minerále.

Uranium outlook remains positive - RCR

Článok: www.miningweekly.com/article/uranium-outlook-remains-positive---rcr-2012-06-28

02.07.2012

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison