Striebro a zlato - I.

goldglobe

Prvá časť infografiky pojednávajúcej s hlavnými indikátoromi, ktoré predchádzajú novému cyklu zlata a striebra, kedy ľudia k ochrane hodnoty svojho majetku sa začínajú obraciať k týmto investíciám.

The Silver Series: The Start of A New Gold-Silver Cycle (Part 1 of 3)

Článok: 12.09.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison