Striebro čaká veľký pohyb nahor

goldglobe

Pri pohľade na graf je možné vidieť, že striebro je v súčasnom období najviac "oversold" za posledných dvadsať rokov. To indikuje, že ho čaká určitý pohyb von z tohto teritória.

BIG Move Coming: Silver Is More Oversold Than At Any Time In The Last 20 Years!

Článok: www.silverdoctors.com/big-move-coming-silver-is-more-oversold-than-at-any-time-in-the-last-20-years/


13.05.2014

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison