Striebro hraje dôležitú úlohu v každom portfóliu

goldglobe

Striebro je v súčasnosti relatívne lacné, jeho cena je na úrovni roku 2010. Fundamenty nie sú nijako presvedčivé. Avšak aj napriek tomu má svoje miesto v každom portfóliu. Ak nastane ďalší náhly 5 až 10-násobný nárast ceny (a on opätovne nastane), odpredať ho.

Silver Plays a Small but Vital Role in Every Portfolio

Článok: www.mauldineconomics.com/editorial/silver-plays-a-small-but-vital-role-in-every-portfolio/mec#


20.04.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison