Striebro na ceste k najdlhšiemu poklesu za 24 rokov

goldglobe

Podľa dát CPM cena striebra neklesla počas štyroch po sebe idúcich rokov od r. 1991. Dôvodom poklesu o.i. bola aj vyššia ponuka kovu na trhoch. Aby sa cena zvýšila, investori budú musieť absorbovať túto dodatočné množstvo, ktoré je na trh dodávané zvýšenou globálnou ťažbou.

Silver set for longest slump in 24 years – CPM

Článok: www.mineweb.com/news/silver/silver-set-for-longest-slump-in-24-years-cpm/

04.05.2015

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison