Striebro - najlepšie aktívum v nasledujúcej kríze

goldglobe

Celková výška globálnych investícií do striebra je asi $50,8mld.; do zlata je to až $3,04bln. Ak by len malé množstvo z objemu hedžových fondov ($2,7bln.) prešlo do striebra, jeho cena sa niekoľkokrát zvýši. V nasledujúcej kríze môžeme byť toho svedkami.

Silver Will be a Top Performing Asset in the Next Financial Crisis!

Článok: http://safehaven.com/article/42511/silver-will-be-a-top-performing-asset-in-the-next-financial-crisis


13.09.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison