STRIEBRO - technický pohľad (14)

Z technického pohľadu sa za posledné mesiace cena striebra pohybuje v rozmedzí veľkého trojuholníka a prelomenie podpory alebo rezistencie určí jej pohyb v strednodobom horizonte.

Aj napriek pozitívnemu sentimentu pre PMs je dôležité povšimnúť si tzv. Bearish Cross (50MA pretína 200MA), ktorá indikuje nie práve pozitívny vývoj v strednodobom období.

Stále zastávame názor, že cena striebra krátkodobo ešte klesne pod úroveň $10/oz. Či to bude dôsledkom posilňovania USD, alebo manipulácie špekulantov - to sa necháme prekvapiť.

Silver

02.07.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison