Striebro technicky vytvára silnú formáciu

goldglobe

Za posledných 18 mesiacov cena striebra neukazovala žiadny signál pre jasné smerovanie. Táto konsolidácia vyustila k vytvoreniu formácie, ktorá jasne ukáže ďalšie napredovanie. B/O by priniesol rázny vzostup ceny.

Silver’s Long Consolidation Looks Like a Launching Pad

Článok: http://silverseek.com/article/silver%E2%80%99s-long-consolidation-looks-launching-pad-17261


17.05.2018

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison