Striebro vs zlato - technický pohľad

Za posledných 15 rokov sa pomer Au:Ag pohyboval v rozmedzí 1:50-80, hoci je nám známe, že historický pomer je len 1:16.

Pri pohľade na dlhodobý graf je možné vidieť, že hodnota dosiahla hornú hranicu rozmedzia, takže v šúčasnej fáze je možné predpokládať, že viac menej nastane pohyb smerom dole. To znamená, že striebro by malo mať v nasledujúcich rokoch lepšie zhodnotenie, ako zlato (ak berieme len do úvahy rast ciem PMs).

Niektorí technickí analytici predpovedajú zlatu v tomto trende dosiahnutie úrovne $1500, čo by znamenalo, že cena striebra pri dosiahnutí spodnej hranice rozmedzia pomeru Au:Ag by mohla vystúpiť na $30/oz.

Au vs Ag

23.02.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison