Ťažba ropy v Rusku dosiahla vrchol

Hoci sa o tom až tak často nehovorí, globálna produkcia ropy má svoj vrchol už za sebou (Hubertova teória). Výkonnosť vrtov v SA má klesajúci trend, vrchol v USA bol dosiahnutý v 1971, v Rusku v súčasnosti... Nebude dlho trvať, aby sa prejavil nedostatok ak sa nenájde adekvátna alternatíva, cena sa vráti k trojcíferným číslam.

The United States reached peak oil production in 1971, as forecasted by M. King Hubbert, the Shell geologist. Before that time the US attained a form of glory in its oil age with spectacular discoveries in Texas, a robust industry, strong exports to the rest of the world and lots of free wildcatting.

Russia appears to have peaked now without enjoying any such glory.

Článok:english.pravda.ru/business/finance/28-01-2009/107024-Russian_oil_production_peak-0

02.02.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison