US ekonomika začne dramaticky slabnúť

blue

Bývalý šéf FEDu A. Greenspan uviedol, že americká ekonomika začne dramatický slabnúť. Jedným z dôvodov je, že US práca je pod tiažou rastúcich programov nárokovateľných dávok. Taktiež ju ovplyvní slabnutie ekonomík vo svete.

Alan Greenspan Says Economy Will Start to Fade ‘Very Dramatically’

Článok: www.investmentwatchblog.com/alan-greenspan-says-economy-will-start-to-fade-very-dramatically/


15.04.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison