USD Index – technický pohľad (19)

Len pre názornosť upriamujeme pozornosť na možnú podobnosť formácií.

Vytváraný "pattern" sa začína podobať na ten, ktorý bol sformovaný v mesiaci september 2008, čo nám môže napovedať možné pokračovanie posilňovania USD. Naša predpoveď z konca minulého roka je opätovné dosiahnutie úrovne 88,00 poprípade až 91-92.


Gap pri úrovni 83,10 bola taktiež už vyplnená.

USD Index

06.01.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison