USD Index – technický pohľad (20)

Začiatkom januára sme pozornosť upriamili na podobnosť vytváraných formácií tinyurl.com/cqyzns s možnosťou pokračovania posilňovania USD.

Realita ukázala tento variant ako správny a USD Index takmer opätovne testuje maximim z novembra 2008. Stačilo vtedy len v banke vymeniť EUR za USD a v súčasnosti by bol zisk väčší, než aký ponúkajú rôzne bankové produkty.

V ďalšom období (max. avšak do konca apríla) vidíme reálnu možnosť dosiahnutia úrovne 91-92, čo by mohlo korešpondovať s nami predpovedanou úrovňou 1,20 pri USD/EUR.

USD Index

18.02.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison