USD Index – technický pohľad (21)

Koniec minulého týždňa sa uzavrel s strednodobým novým maximom a USD Index má stále potenciál pre zhodnotenie.

Dôležitý bude nasledujúci týždeň, nakoľko v súčasnosti je hodnota niečo málo nad maximom z novembra 2008 a razantný pohyb nahor by naznačoval nielen dosiahnutie hranice 91-92, ale snáď až 100. Technické indikátory zatiaľ indikujú možnosť pokračovania rastúceho trendu, hoci negatívom je, že piatkový výkon bol viac menej nerozhodný. Na druhej strane potenciálny dvojitý vrchol môže evokovať náznak prípadnej zmeny trendu.

Avšak pri úrovni 91-92  je potrebné zvýšiť pozornosť, nakoľko "Gap" z apríla 2006 bude vyplnená a mohla by nastať určitá korekcia (to isté sa vzťahuje aj na "Gap" pri 95 z r. 2003).

USD Imdex daily

USD Index weekly

April 2006

01.03.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison