USD môže ešte posilniť

Existuje niekoľko ako fundamentálnych, tak aj technických dôvodov, prečo USD môže ešte stále posilniť (ale aj oslabiť).

Pri pohľade na graf výkonu USD od roku 1973 je zrejmé, že po vrchole v roku 1985 nastal mnohoročný pokles. Klesajúca trendová čiara nám naznačuje, že USD pred určitým kolapsom má ešte tretiu (obvykle poslednú) možnosť pohybu na sever. Spodná hranica podpory bola dosiahnutá a nastalo okamžité oživenie. Či sa znova vráti k spodnej podpore, alebo bude pokračovať k vrchnej rezistencii môžeme len hádať. Nepísaným pravidlom je, že ak sa na tretí pokus neprelomí rezistencia, nasleduje prudký pokles.

Avšak finančná turbulencia, ktorá v súčasnosti zmieta svetom môže hrať doláru celkom do karát (viď. pohyb september 08 – december 08). Preto aj naše odhady dosiahnutia úrovne 91-92 (úroveň silnej rezistencie) vidíme viac pozitívne, ako negatívne. Horizont – jarné mesiace 2009.

V prípade, ak by sa hranica 91-92 a následne aj klesajúca trendová čiara prelomili, tak by sa z veľkej pravdepodobnosti testoval vrchol z roku 2001.

USD 1973-2008

28.01.2009

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison