USD vs EUR - technický pohľad (27)

Do pozornosti dávame pohyb EUR vs USD, kde sa z technického pohľadu v strednodobom horizonte vytvorila formácia H&S. Podľa tech. zákonitostí (pokiaľ by sa naplnili), by sa hodnota mala dostať až k úrovni okolo 1,48.

Vždy DYODD!

click to enlarge

26.01.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison