Veľké nákupy zlata CB neveštia nič dobré

goldglobe

Veľké nákupy zlata centrálnymi bankami je zriedka dobrým znamením pre svetovú stabilitu a kooperáciu, uviedol A. Ash z BullionVault. Od r. 2010 krajiny rozvíjajúcich sa ekonomík dôsledne nakupujú zlato a tým diverzifikujú portfóliá. V súčasnosti najväčším nákupcom je CB Ruska.

The World’s Largest Gold Buyer Is Now Russia

Článok: https://safehaven.com/news/Breaking-News/The-Worlds-Largest-Gold-Buyer-Is-Now-Russia.html


30.07.2019

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison