Visí nad zlatom "Death Cross"?

Technickí analytici varujú, že pád 50MA pod 200MA nazývaný aj "prekríženie smrti" bude mať za následok ďalšie oslabovanie ceny zlata. Michael Pento, zakladateľ Pento Portfolio Strategies však tvrdí, že fundamenty má zlato stále dobré a v horizonte 12-18 mesiacov môže jeho cena dosiahnuť až US$2300/oz.

Forget the Death Cross, Gold Is a Buy: Pento

Článok: http://finance.yahoo.com/blogs/breakout/forget-death-cross-gold-buy-michael-pento-165535990.html

21.02.2013

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison