Vrchol ťažby striebra bol v 2015

goldglobe

GFMS vo svojej správe odhaduje, že vrcholom ťažby striebra bol rok 2015. Klesajúca ťažba bude dôvodom zvyšujúceho sa deficitu v nasledujúcich rokoch, čo môže mať za následok aj vyššie ceny striebra.

Peak Silver And Continued Supply Deficits Warn Of Future Higher Prices

Článok: www.silverseek.com/commentary/peak-silver-and-continued-supply-deficits-warn-future-higher-prices-16138


29.11.2016

"Let me issue and control a nation's money supply, and I care not who makes its laws.”  Mayer Amschel Rothschild

"History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance."  James Madison